Přeskočit na obsah

Studuj matematiku v bílé
perle Slezska

město Opava

malebné univerzitní město Moravskoslezského kraje, město s bohatou historií, město, jehož současný ráz a tvář z velké míry utváří především studenti Slezské univerzity.

Matematický ústav

V současnosti je zavedeným vědeckým pracovištěm s mezinárodním renomé, které realizuje dlouhodobě a stabilně kvalitní studijní programy z oblasti matematiky.

Slezská univerzita

Je členem European University Association, zakládajícím členem Meziregionální univerzitní rady, členem Aliance evropských univerzit STARS EU, udržuje kontakty s řadou zahraničních univerzit a intenzivně spolupracuje s nejbližšími vysokými školami zejména v polském Slezsku.

Obecná matematika

Matematické metody a modelování

Matematické metody v ekonomii

  • aplikovaná statistika,
  • teorie grafů,
  • teorie her,
  • teorie náhodných procesů,
  • optimalizační metody,
  • finanční a pojistná matematika apod.

Matematické metody v krizovém řízení

Erasmus

Pokud máte jakékoliv dotazy ke studiu či studentskému životu,
můžete se zeptat naší studijní ambasadorky. Ambasadorem je současný student Slezské univerzity, který již minimálně druhým rokem studuje program, na který se chceš poptat.

Studuj matematiku a její
aplikace v Opavě

Matematický ústav v Opavě nabízí v rámci bakalářského studijního programu
čtyři specializace v obecné i aplikované matematice.